СУДОВІ РІШЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА АКТИ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА

  Андрій Апаров, Олег Онищенко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

У кожній галузевій юридичній науці традиційно окрема увага присвячується огляду питання джерел та форм права. При цьому, досліджуючи різногалузеві джерела юридичної науки, не можна не помітити різнорідність щодо розуміння вказаних правових категорій. Не вдаючись до дискусій щодо питання правової природи та сутності поняття джерела (форми) права, зазначимо лише, що в цілях даної роботи поняття форми (джерела) господарського права розглядається в якості об’єктивізованих результатів процесу правотворення, тобто зовнішнього виразу правових норм, які виступають регуляторами господарських суспільних відносин.