ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУ ВОКАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ХУДОЖНЬОГО РЕПЕРТУАРУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  Зоя Ткаченко (Кіровоград, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Завдання розвитку творчої особистості школяра, формування його духовної культури, важливою складовою якої є музична культура, зокрема народна, постає сьогодні перед учителем музики. [9, с. 3]. З огляду на це актуальним є пошук шляхів удосконалення підготовки майбутніх учителів музики у процесі вивчення дисципліни «Постановка голосу».