СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АУДИТУ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  Вікторія Уманська (Черкаси, України) |    Завантажити статтю

Соціальний аудит у сучасних умовах господарювання виступає дієвим інструментом розв’язання багатьох наявних проблем соціально-економічного розвитку суспільства. Соціальний аудит тісно пов’язаний із категорією соціальна відповідальність та набуває все більшого значення із розвитком суспільства. Враховуючи те, що соціальні системи, соціальні економіки, соціально відповідальні підприємства, соціальний капітал становлять прерогативу ринкової економіки, ці об’єкти є й інституційними утвореннями, які формують необхідність утвердження соціального значення аудиту. Також вони пояснюють взаємозв'язок соціального аудиту із соціальною відповідальністю підприємств та констатують той факт, що соціальна відповідальність є важливим елементом процесу утворення організацій і невід’ємним атрибутом бізнесу. Її недотримання формує опортуністичну поведінку, наслідком чого є проблеми забруднення довкілля, дискримінація працівників у процесі трудових відносин, виробництво продукції низької якості. А тому виникає потреба у оцінці діяльності підприємств стосовно дотримання принципів соціальної відповідальності, що визначає потребу проведення соціального аудиту.