ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФЕНОМЕНУ ВІКТИМНОСТІ

  Євгенія Тинко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Як відомо не існує «уроджених жертв», риси яких свого часу намагався виявити ще італійський кримінолог Ч. Ломброзо, або «жертв від природи». Але набуті особою фізичні, психічні і соціальні риси та властивості можуть перетворити її на потенційну та реальну жертву [5, с. 192]. Отож, вивчення даного питання вимагає відповідного заглиблення в соціально-психологічну складову віктимної особистості, особливо в контексті її розвитку, що і зумовлює актуальність нашого дослідження.