ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

  Анастасія Паюнова (Артемівськ, Україна)  |    Завантажити статтю

Сучасний стан ринку праці України характеризується зменшенням попиту на фахівців, з одного боку, і браком фахівців, які відповідають вимогам роботодавців, з іншого боку. Така ситуація викликана дисбалансом між потребами ринку праці та якістю робочої сили. Для сучасного роботодавця важливим є наявність у майбутніх фахівців попереднього досвіду роботи, якості отриманої освіти, рекомендацій, знань і навичок, особистісних якостей. Одним з основних чинників, що впливають на працевлаштування і кар'єру, є особистісні якості, які разом з цінностями і нормами формують соціальний капітал фахівця.