ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ФУТБОЛИСТОВ НА ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ

  Томаш Бурачевски, Лешек Цицирко (Бяла Подляска, Польша) Александр Стула (Ополе, Польша) |    Завантажити статтю

Celem niniejszej pracy była próba oceny poziomu koordynacyjnych zdolności motorycznych oraz sprawności ogólnej i sprawności specjalnej, a także poszukiwanie zależności zachodzącymi pomiędzy nimi u młodych piłkarzy nożnych w wieku 14 lat.