ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ В УКРАЇНІ (ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА)

  Ольга Богородецька (Луцьк, Україна) |    Завантажити статтю

Процес євроінтеграції України супроводжується активним реформуванням багатьох галузей суспільного життя й, водночас, вимагає формування позитивного візерунку країни серед громадськості закордоном. Потужним інструментом при цьому виступає публічна дипломатія. Якщо традиційна дипломатія це сукупність інститутів і процесів, за допомогою яких держави та інші суб’єкти міжнародних відносин представляють свої інтереси на міжнародній арені, то публічна дипломатія визначається як прозорий інструмент, за допомогою якого суверенна країна взаємодіє з громадянами інших країн, з метою інформування; впливу на думку аудиторії за кордоном; просування національного інтересу та зовнішньополітичних цілей [2]. Зокрема, Г. Мелон стверджує, що публічна дипломатія є процесом безпосередньої комунікації з населенням інших країн не лише й не стільки з метою впливу на їх мислення, скільки заради впливу на політику іноземного уряду через громадську думку цієї країни [3, с. 3].