ЗМІСТОВНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

  Олексій Свірь (Слов’янськ, Україна) |    Завантажити статтю

Сьогоднішнє суспільство є постіндустріальним, головне багатством якого − це інформація. Кодування в наш час відіграє важливу роль в галузі зберігання інформації. Майже в кожному будинку є персональний комп’ютер, який, як відомо, всю інформацію зберігає у власній оперативній пам’яті, в цьому йому допомагає кодування. З цих позицій актуальною постає проблема визначення змістовного забарвлення теорії кодування.