ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

  Надія Ільницька (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

У сучасному світі особливо актуальною є проблема збереження довкілля. Ця проблема має багато шляхів вирішення. Багато зусиль з цього питання докладають законодавці. Верховна Рада Україна прийняла низку законів та інших законодавчих актів про охорону довкілля. Щоб ці закони працювали, виконувались, громадянське суспільство повинно володіти екологічною вихованістю, високим рівнем екологічної свідомості і поведінки. Для цього суспільство повинно отримати екологічне виховання, екологічну освіту, які мають чи не найважливіше значення у вирішенні зазначеної проблеми. Підвищення рівня екологічної культури повинно починатися з молоді, бо саме від їхніх дій залежить майбутнє [2, с.13]. Екологічну свідомість потрібно формувати з раннього дитинства і впродовж цілого життя.