GOVERNMENT RELATIONS В СТРУКТУРІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВЛАДИ, БІЗНЕСУ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  Ігор Рейтерович (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Останнім часом у розвинутих країнах світу в контексті взаємовідносин влади, бізнесу та інститутів громадянського суспільства все більшого поширення набуває практика Government Relations (зв'язки з урядовими структурами, зв'язки з державою), яка поступово змінює традиційну систему лобіювання. У свою чергу для України, в якій багато років de facto функціонує система кулуарного лобіювання, де основними "акціонерами" виступають групи інтересів великого капіталу, необхідність формування нових механізмів комунікації у трикутнику "держава – бізнес – суспільство", що дозволить віднайти адекватні та ефективні відповіді на національні та глобальні виклики, що постали перед державою, є вкрай актуальним завданням.