ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБЛЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

  Андрій Дзюба (Черкаси, Україна)  |    Завантажити статтю

Однією з характерних особливостей публічної політики як суспільно-політичного феномену є те, що вона існує лише за наявності прозорих вертикальних та горизонтальних взаємодій учасників політичного процесу. Оскільки, поняття "взаємодія", якщо його розглядати саме як транспарентний, публічний процес, є вираженням певних соціальних контактів або публічних дискусій між різноманітними учасниками політичного процесу, то можна стверджувати, що публічна політика являє собою специфічну форму політичної комунікації, яка дозволяє активізувати участь різноманітних груп інтересів у вироблені та реалізації політичних і управлінських рішень органів влади. Особливістю такої комунікації буде те, що вона вибудовується в умовах, коли існує вільний і безкоштовний доступ до інформації для населення, влада контролюється з допомогою дискусій, інформація розподіляється рівномірно, а громадська думка існує у середовищі з чіткими політичними альтернативами [1, с. 23].