АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДОМ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

  Борис Незамай, Василь Михайлів, Оксана Бігун, Іван Незамай (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю

Автори у своїй професійній (педагогічній) та науковій діяльності зіткнулись із значним різноманіттям доступного програмного забезпечення, що традиційно називається математичним, і може бути використано для опису і вирішення широкого спектру математичних задач та технічних розрахунків. Виникла ідея їх аналізу та порівняння з метою обґрунтованого вибору інструментарію для своєї подальшої діяльності, рекомендацій про впровадження у навчальний процес. Аналізувались як традиційно використовувані в наших вузах в даний час системи, так і менш відомі для загалу [1 – 6]. Загальна характеристика продуктів, з точки зору дослідників, наведена у таблиці 1.