ПРОГРАМА ЗРОСТАННЯ ВОЛОНТЕРІВ В ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР «ВОЛОНТЕР»

  Тетяна Лях (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Досвід організації волонтерської діяльності у Всеукраїнському громадському центрі «Волонтер» засвідчив, що волонтерський рух є чинником розвитку соціальної активності при реалізації наступних умов: використання особистісно-орієнтованих технологій розвитку соціальної активності; вільний вибір волонтерами видів і форм соціально значущої діяльності;  підтримка переходу процесу розвитку соціальної активності в режим саморозвитку за рахунок актуалізації мотиваційної сфери волонтерів та їх виходу в рефлексивну позицію. Моніторинг організації волонтерських груп, проведений автором у 2012-2014 рр., спонукав до висновку, що наразі лишається актуальним питання розвитку соціальної активності та створення умов для зростання волонтерів в громадських організаціях. Результати опитування показали, що 87% громадських організацій не мають відповідних програм зростання волонтерів, які працюють тривалу кількість часу [2].