ПРОБЛЕМА ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

  Тетяна Атрошенко (Мелітополь, Україна) |    Завантажити статтю

Кожна доба має свої потреби, вирішує свої проблеми, проте завжди відповідальність за подальший розвиток держави лежить на підростаючому поколінні. Тягар же допомоги дітям у виборі своєї життєвої позиції та становленні гідним членом українського суспільства покладено на освітні установи. Перед учителями постають питання: які орієнтири давати учням, які завдання перед ними ставити, до чого і як їх готувати? Адже якщо навчання за певним профілем вже визначає напрямок подальшого життєвого шляху дитини, то саме вибору цього профілю треба приділити неабияку увагу. Найчастіше такий вибір здійснюється неусвідомлено, що може призвести згодом до виконання людиною не відповідної їй соціальної ролі. Така дилема вказує на доцільність створення системи допрофільної підготовки для підлітків у контексті загальноосвітньої школи. Хоча питання допрофільної підготовки є досить новим, проте отримало вже достатній відголосок у вітчизняній та зарубіжній педагогічній науці та практиці. Зокрема деякими його аспектами займалися Л. Бобровська, Н. Ладнушкіна, А. Жафяров, І. Сергіїв, О. Саприкіна та ін. Також зміст допрофільної підготовки у своїх працях аналізували Е. Мороз, Л. Москальова, І. Артюхова, О. Петунін, Л. Серебренніков.