РОЗМІЩЕННЯ СКУПЧЕНЬ ВУГЛЕВОДНІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГРАДІЄНТА ПЛАСТОВИХ ТИСКІВ І ПЛАСТОВОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ЗАХІДНОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО РАЙОНУ

  (Михайло Ляху) (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю

Пластові температура і тиск разом є важливими факторами, які суттєво впливають на фізичний стан вуглеводнів на глибині. З ростом тиску при постійній температурі спостерігається тенденція переходу від газу до газового конденсату і легкої нафти, що вказує про вплив тиску на деструкцію вуглеводнів в розрізі осадових порід. При цьому слід зважати на те, що температура є ключовим фактором в процесі перетворення вуглеводнів. Нафтові поклади можуть існувати на більшій глибині, якщо температурний градієнт низький.