ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ

  Сергій Плєшко. (Миколаїв, України) |    Завантажити статтю

Реалізація конституційного положення із перетворення України в демократичну, соціальну, правову державу вимагає проведення судово-правової реформи для створення ефективного чинного законодавства, а також судової системи, що забезпечує реальний захист прав і свобод людини. Одним із важливих етапів судово-правової реформи є визначення місця суду присяжних в системі судочинства України. Отже сучасною проблемою суду присяжних в Україні з визначення його правового статусу в повній мірі та визначення місця даного інституту в системі права України загалом. В одній з публікацій У. Бернем вказував, що судовий контроль вперше було започатковано у Стародавній Греції, зокрема, у місті-державі Афіни, де рішення спеціальних судових колегіальних органів сходять до 500 року до н. е. Вони внаслідок таємного голосування, врешті решт, мали право скасовувати навіть закони. У IV ст. до н. е. ідеї, які були покладені в основу сучасного принципу поділу влади, були висунуті Аристотелем. Пізніше обмеження свавілля влади забезпечувалося судом рівних. Так, у 683 році XIII Толедським собором було прийнято рішення про недопущення у майбутньому будь-якого королівського свавілля, та можливості позбавлення вищих посадовців двору та церкви їх гідності, життя, здоров'я та майна не інакше, як за вироком суду, що складався з рівних йому людей [1, c.28].