ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ

  Олена Золотарьова (Одеса, Україна) |    Завантажити статтю

Конституційне закріплення статусу України як соціальної держави робить актуальною необхідність проведення активної політики з метою забезпечення прав усіх членів суспільства на соціальний захист та пом'якшення соціальної нерівності. Одним з ефективних інструментів врегулювання соціально-трудових відносин, вирішення широкого кола соціально-економічних проблем є соціальний діалог – процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси соціальних партнерів [14]. В Україні метод соціального партнерства був проголошений після відновлення незалежності держави, разом з тим, досі не знайдено ефективного механізму його впровадження, особливо у підприємницьких структурах. Багато років не приймається новий Трудовий кодекс України, а закон про соціальний діалог набув чинності в країні лише у 2011 році.