РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

  Лілія Бараник (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

В розвинутих країнах світу ринкова економіка характеризується домінуванням сфери послуг у структурі національного виробництва. Серед основних видів послуг динамічно розвиваються туристичні послуги – набирає обертів ринок туристичних послуг. За останні роки туристична галузь в Україні почала розвиватися, але політична та фінансова кризи в Україні гальмують її ефективне функціонування. Основною проблемою розвитку туризму в Україні є неефективне та нераціональне використання природних ресурсів, а також відсутність чіткої стратегії розвитку індустрії туризму та її регулювання. Недостатньо розвинена інфраструктура, недосконала система транспортного обслуговування туристів та населення стають на заваді швидкому піднесенню та поширенню туристичного іміджу країни.