ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ТОВАРОЗНАВЦІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Ніна Трішкіна (Хмельницький, Україна) |    Завантажити статтю

Пошук нових методів навчання зумовив появу деяких педаго¬гічних технологій, таких як «гнучкі технологи навчання», «модульне навчання», «інформаційні технології» та інше. Під поняттям «інформаційні технології» розуміють процеси накопичення, обробки, представлення і використання інформації за допомогою електронних приладів. Застосування нових програмних засобів дозволяє розширити можливості комп'ютерів.