HOZIRGI ZAMON O’SMIRLARIDA SHAKLLANAYOTGAN SALBIY XUSUSIYATLAR

  Xursanqul Tursunmurodov, Ilxom Madatov (Samarqand, O`zbekiston) |    Завантажити статтю

Odamzot uchun bir umr zarur bo’ladigan tabiiy ko’nikma xususiyatlari, masalan ҳar qaysi bolaning o’ziga xos va o’ziga mos qobilyati atrofdagi odamlar bialan muomalasi tengdoshlari orasida o’zini qanday xis kilishi ,yetakchilig xislatlariga yega bulishi yoki yega bo’lmasligi kerak bo’lsa dunyokarashi bularning barchasi avvalo uning tugma tabiati bilan birga ,oiladagi tarbiyasiga uzviy boglik yekanini xayot tajribasi ko’p misollarda tasdiklab turibdi Biz o’z farzandlarimizning baxt saodatini ,ikbolini va kamolini ko’rishni istar yekanmiz ,nafakat oiladagi balki maxalla ko’ydagi odamlarning xati xarakati xam bolaning shakillanib kelayotgan yosh va sof kalbi va ongiga kanday tasir ko’rsatishi xakida doimo o’ylashimiz bu masalada zimmamizda kanday ulkan masuliyat borligini unutmasligimiz lozim va zarur.