ЗМІСТОВНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «ЯКОСТІ ОСВІТИ» ЯК СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМУ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ

  Леся Червона (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

У сучасному глобалізованому та інформатизованому світі освіта посідає не абияке місце, вона визнається стратегічним ресурсом розвитку багатьох країн світу. Не є виключенням і Україна. Освіта в Україні знаходиться в стані пошуку нових можливостей які б задовольнили сучасним вимогам розбудови української державності, культурного, духовного збереження та відродження українського суспільства. Для відновлення соціального престижу освіченості, для того щоб освіта відповідала новим запитам особистості, новим суспільним потребам та світовим досягненням людства важливо не тільки усвідомлювати важливість розвитку освіти в Україні, як ресурсу який здатен забезпечити успішність та процвітання країни та нації, а необхідно реформувати нашу освітню систему. Однією з центральних проблем реформування системи освіти та її стратегічним напрямком є підвищення якості освіти, тому ця тема, на наш погляд, набуває тієї особливої актуальності, яка спричиняє пожвавлення наукового дискурсу навколо цієї проблеми.