ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ

  Алла Мамієва (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Гуманізація освіти і направленість школи на розвиток особистості поставили перед початковою ланкою проблеми формування в учнів інтересу до читання, міцних навичок свідомого читання, елементарного літературного морально – естетичного розвитку, формування читання як міжпредметного вміння.