КОМУНІКАЦІЙНА КОМПОНЕНТА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

  Оксана Бульвінська (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Комунікація як передавання інформації від індивіда до індивіда є предметом дослідження багатьох наук, тим чи іншим чином пов’язаних з комунікативною проблематикою: філософії, соціології, кібернетики, психології, лінгвістики тощо. Сучасна філософія трактує комунікацію як смисловий та ідеально-змістовний аспект соціальної взаємодії, а основну функцію комунікації – як досягнення соціальної спільності при збереженні індивідуальності кожного її елемента [5, с. 497].