ПРО ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ ПРИ РОБОТІ З ПУБЛІЦИСТИЧНИМ ТЕКСТОМ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  Алла Давидюк (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Вирішення питання про ефективність використання будь-яких навчальних засобів у процесі засвоєння певних знань вимагає, насамперед, врахування даних психології, що допомагають виявити основні закономірності оволодіння цими знаннями. В даному випадку нас цікавить, наскільки використання публіцистичних текстів сприяє формуванню у студентів спеціальних компетенцій: готовність до аналізу соціальних явищ та процесів в контексті історії і культури та з урахуванням основних методологічних напрямів; готовність до мовної інтерпретації та аналізу публіцистичних творів у контексті соціально-історичного досвіду, з урахуванням еволюції свідомості та специфіки творчого процесу. Далі ми всебічно розглянемо цю проблему з психологічної та методичної точок зору.