Проблемно-пошукові методи під час викладанні фізики

  Ріта Овчаренко (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Характерною рисою проблемно-пошукових методів навчання є поставлена перед студентами проблема, на яку вони самостійно шукають відповідь, ніби самі створюють нові знання, «здійснюють відкриття», формують теоретичні висновки. Проблемно-пошукові методи потребують активної розумової діяльності студентів, творчого пошуку, уміння узагальнювати. Пізнавальна діяльність студентів відбувається під керівництвом викладача, який підводить студентів до висновку. Використання проблемно-пошукових методів вимагає від викладача фундаментальних знань навчального матеріалу, широкої ерудиції, уміння встановлювати контакти й підтримувати дух співробітництва щодо пошуку відповідей на проблемні питання.