ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  Таніта Люріна (Мелітополь, Україна) |    Завантажити статтю

На сьогодні актуалізується проблема реформування освіти як основи інвестиції в наше майбутнє. У проекті «Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років» зазначено, що «освіта має перетворитися на ефективний важіль економіки знань, на інноваційне середовище, в якому учні і студенти набувають навички і вміння самостійно опановувати знання упродовж життя, та застосовувати ці знання у практичній діяльності» [8]. Зі зміною часу змінилися погляди на завдання освіти, змінилася концепція підходу до її реформування, яка з практичної точки зору «має продукувати індивідів, здатних забезпечити прискорене економічне зростання і культурний розвиток країни, свідомих, суспільно активних громадян, конкурентоспроможних на європейському і світових ринках праці»