СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

  Юрій Любчик (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність теми. Підвищення складності та невизначеності зовнішнього середовища обумовлює зростання впливу ризиків на діяльність підприємства. Такі умови спонукають суб’єктів господарської діяльності до активного пошуку ефективних, адекватних сучасним реаліям стратегій розвитку, які можуть забезпечити підприємству виживання, конкурентоспроможність та ефективну життєдіяльність у жорсткій конкурентній боротьбі на ринку.