НАЙОПТИМАЛЬНІШІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  Роман Байдаченко (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність дослідження. Конкурентоспроможність підприємства є одним із найважливіших показників ринкового середовища, який характеризує здатність підприємства адаптовуватися до змін ринку, зайняти та втримати лідерські позиції на ньому. На сьогоднішній день ринок перенасичений підприємствами, які створюють однакову продукцію, але виживають лише ті, які мають найкращі конкурентні переваги відносно суперників. Тому дане дослідження є актуальним.