ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  Олександр Лосєв, Олена Лосєва (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Стрімкі соціальні перетворення сучасності вимагають від освітніх закладів забезпечення підготовки компетентних фахівців, здатних адаптуватися до мінливих умов соціуму, змінюватися й ефективно взаємодіяти з навколишнім світом. Пошук шляхів успішної адаптації до змінених соціальних умов та нової діяльності є важливою проблемою.