31 августа, 2022

XLІХ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Вступ. Спочатку показник марочної приналежності вугілля було розроблено для встановлення їх споживчих властивостей з урахуванням ступеня метаморфічних перетворень шахтопластів. Він успішно застосовувався та застосовується у промислових класифікаціях по мірі їх удосконалення. Відповідно до загальноприйнятого визначення під метаморфізмом вугілля розуміється перетворення бурого вугілля послідовно на кам'яне вугілля та антрацит внаслідок зміни хімічного складу, структури та фізичних властивостей у надрах переважно під впливом температури та тиску. У свою чергу марка вугілля – це умовне позначення різновидів вугілля, близьких за генетичними ознаками та основними енергетичними та технологічними характеристиками.