31 августа, 2022

XLІХ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • В сучасному світі освіта є стратегічним ресурсом, що формує інтелектуальний капітал держави, вона стає пріоритетом державної політики, мета якої полягає у підвищенні доступності якісної освіти незалежно від місця проживання, стану здоров’я, соціально-економічного статусу сім’ї, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина. Сьогодні світові освітні системи пропонують значний вибір технологій і засобів навчання, що здатні забезпечити достатньо високий рівень освіти, який відповідає заданням сучасного суспільства, яке знаходиться на етапі зміни технологічної парадигми. З огляду на це, інформаційні технології поступаються новим технологіям ХХІ століття, а саме Smart-технологіям, що відкривають новий шлях розвитку Smart-економіці, Smart-освіті, Smart-суспільству.

  • ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ

      Галина Бучинська (Дрогобич, Україна)  |    Скачать статью |  Link

    Конституція України закріпила за кожним громадянином право на працю як найманого працівника. Основними суб`єктами трудового права є працівник і власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа – роботодавець як сторони трудових відносин.

  • Одним із надважливих завдань Української держави, визнаних та задекларованих на конституційному рівні, є забезпечення економічної безпеки. Зважаючи на оче­видну складність, багатогранність, помітну уразливість та значимість національної економіки, її ефективний захист є завданням багатьох вітчизняних державних інституцій.