29–30 ноября, 2016

ХХХІІ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ЗНАЧЕННЯ БОТАНІКИ, ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ФАРМАЦІЇ

      Віра Тюкіна, Валерія Берестова, Ольга Рудакова (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Пріоритетними напрямками роботи навчальних закладів у сучасних умовах є формування у майбутніх фахівців сучасного світогляду, розвиток їх здібностей і навичок самостійного наукового пошуку, самоосвіти і самореалізації у подальшій професійній діяльності. Все це зумовлює постійне оновлення змісту навчання та підходів до формування фахових компетентностей.