1–2 октября, 2016

XXX Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ПРИСТРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ЗЛИВУ МЕТАЛУ З КОНВЕРТЕРА

      Володимир Богушевський, Юлія Сирбу (Київ, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Відома ціла низка пристроїв визначення моменту злива металу з конвертера [1 – 3]. Одні з них забезпечують отримання заданого вмісту вуглецю [1, 2], другі одночасного отримання заданих значень вуглецю і температури [3]. Недоліком перших є необхідність коректувань плавки по температурі, що знижує продуктивність конвертера й якість металу, недоліком других – підвищені втрати металу з корольками, які знаходяться у шлаку [4], що також знижує продуктивність конвертера.

  • Сучасні тенденції розвитку поліграфічної галузі вимагають якіснішої поліграфічної продукції та підвищення технологічного процесу їх виготовлення. Безпосередній вплив на якість готової продукції чинить стабільність роботи друкарського устаткування. Офсетні друкарські машини мають рухомі механізми, що перебувають у постійному контакті, а саме вузли тертя високообертового поліграфічного обладнання.