30–31 августа, 2016

XXIX Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Організація дослідницької діяльності в сучасній школі вимагає грамотного, науково-обґрунтованого підходу і вирішення комплексу задач:організаційно-управлінських, навчально-методичних, організаційно-методичних, інформаційних, дидактичних і психолого-педагогічних. Новий час висуває перед сучасною школою нові вимоги до дослідницької роботи учнів. Розглядом нових вимог до організації дослідницької роботи з української мови в школі займаються провідні вчені Т. Ладиженська, С.Караман, О.Горошкіна ,В. Заєць,О. Ковтун , З.Умєрова ,С.Яворська та ін.

  • Воркшоп – це інтенсивний навчальний захід, під час якого учасники навчаються завдяки власній активності, а теоретичні відомості – мінімалістичні і відіграють незначну роль. У центрі уваги відбувається самостійне навчання учасників і активна взаємодія. Акцент відбувається на отриманні динамічного знання [9]. Воркшоп асоціюється з такими поняттями, як: активність, експеримент, ризик, зміни, демократичне прийняття рішень, цілісність навчання, самовираження, внутрішні зміни, позитивна взаємодія.

  • Арнайы (зерде бұзылыстары бар балаларды оқыту) мектептерде география пәні дәстүрлі маңызды оқу пәндерінің бірі болып табылады және түсінікті ойлаудың қарапайым негіздерін, дамушы тұлғаның әлеуметтік және мәдени дүниетанымын қалыптастыруда маңызды потенциалға ие. Оқушылардың айналадағы табиғи ортаны білуде және оның адам қызметімен тығыз байланыстылығы мемлекетіміз жайлы, басқа да мемлекеттер мен халықтар туралыұғымды кеңейтуге интеллектулдық бұзылыстары бар тұлғаның әлеуметтік интеграциясын шешуге жиынтық жағдай жасайды[1,31б].