30–31 августа, 2015

ХVII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ЗА МОДЕЛЯМИ ПРИРОДИ

      Юлія Тутко, Вероніка Сєрікова (Дрогобич, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Природа є джерелом нових художніх і технічних рішень, а також простором, в якому мають гармонійно співіснувати природні і штучно створені об’єкти. Історія культури та мистецтва України свідчить, що її народ завжди приділяв увагу естетичним складовим, які реалізовував в декоративно-прикладному мистецтві, і в побуті, і в навколишньому середовищі. Естетика промислових, ужиткових виробів була тісно пов’язана з природою України, з її флорою і фауною. Народні майстри і фахівці плідно черпали з природи нові ідеї, форми, колористичні рішення. Передусім це стосувалося конструкції, структури та колористики житла, утилітарних та художніх особливостей форми предметів праці та побуту, декоративних виробів, народного костюму, іграшок, художніх розписів, вишивки, орнаменту тощо [ 5 ].

  • Метод моделирования в научных исследованиях в области гуманитарных наук является универсальным, что, как отмечает А.В. Коклевский, выражается в целесообразности и эффективности его применения на всех стадиях осуществления деятельности: определения цели, постановки задач, изучения объекта, определения средств и образа действий, процесса реализации поставленной цели и оценки полученного результата. В зависимости от характера задач исследования выделяют два типа педагогического моделирования: фрагментарно-предметное и знаковое моделирование. Такой подход к разделению соотносится с позицией Н.Г. Салминой о предметном и знаковом моделировании любых явлений и процессов [1, с. 53].