29–30 ноября, 2014

VIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ

      Олена Пікуліна, Олеся Погребняк (Вінниця, Україна)  |    Скачать статью |  Link

    Неможливо переоцінити значення політичної еліти на сучасному етапі розвитку України, бо у країнах з несталими політичними системами, побудованими на доволі хиткому соціально-економічному фундаменті, до яких поки що відноситься і наша держава, основною рушійною силою у процесі державотворення та формування громадянського суспільства є саме представники політичної еліти та політичні лідери. Центральними питаннями державотворчого процесу в Україні, як відомо, є становлення нових політичних структур та нової системи економічних і соціальних відносин. Кінцева мета цих процесів — створити максимально сприятливі умови для самореалізації особистості кожного громадянина, забезпечити йому відповідний цивілізований рівень свободи, реалізацію особистого потенціалу, прискорити формування демократичного, громадянського суспільства.