29–30 ноября, 2014

VIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ЕКОЛОГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ МАЛОЦІННИХ ЛАНДШАФТІВ

      Ярослава Коробейникова (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Ландшафтна система нашої планети стає об’єктом прямого чи опосередкованого перетворення і використання. Необхідність інтенсивного використання природних ресурсів і одночасне створення гармонійного навколишнього середовища вимагає раціональних, зважених методів експлуатації природних комплексів ландшафтів і збереження їх функціональних структур. При інтенсивному господарському використанні ландшафту всі його елементи стають джерелами економічного розвитку. Постає актуальне питання – чи можемо ми використовувати в господарстві ті природно-територіальні комплекси, що вже перебували в господарській, наприклад, гірничо-видобувній експлуатації? Чи можливо максимально продовжувати використовувати функціональну цінність відпрацьованих (малоцінних) ландшафтних комплексів таким чином, щоби вони зберігали при цьому свою продуктивну цінність та здатність до самовідновлення?

  • Энергетическое взаимодействие между океаном и атмосферой на масштабах, сравнимых с сезонным ходом, обладает важной особенностью. Оно заключается в том, что имеют место амплитудно-фазовые различия характеристик тепла атмосферы и океана. Исследования показали, что наблюдается опережение в годовом ходе термических и влажностных характеристик океана термическими и влажностными характеристиками атмосферы. Запаздывание по фазе температуры воды относительно температуры воздуха составляет в среднем по Мировому океану 25-30 суток.