31 мая, 2023

VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Запорукою швидкого та якісного формування комунікативної та соціокультурної компетенції студентів є використання автентичних матеріалів на заняттях німецької мови.

 • Сучасний світ вимагає нової філософії освіти, зміни парадигми педагогічного мислення, практичної зорієнтованості, оскільки конкурентоспроможність в умовах формування економіки знань значною мірою визначається конкурентоспроможністю у сфері науки і освіти.

 • Бурхливий розвиток програмно-технічних засобів створення, збереження й обробки інформації у світі дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства. Входження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. Інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що надає можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог.

 • Якісні зміни в системі освіти неможливі без цифрової трансформації освітнього процесу, яка передбачає максимально повне використання потенціалу цифрових технологій. Підвищення цифрової компетентності вчителів на часі тому, що сучасний освітній процес стає все більш залежним від використання цифрових технологій. Цифрові інструменти та ресурси надають широкі можливості для покращення навчання, залучення учнів до активної діяльності, індивідуалізації та персоналізації навчання, а також розвитку критичного мислення та інших важливих навичок.

 • Реальність війни призвела до неможливості продовження навчання та успішного завершення навчального року для мільйонів дітей, які опинилися в різних небезпечних умовах. Ці умови серйозно вплинули на їхні можливості та ситуації, з якими їм довелося зіткнутися. Багато дітей зазнали значного психологічного та фізичного навантаження, і внаслідок цього у багатьох з них виникли серйозні проблеми з психічним здоров'ям.

 • Сучасні явища тотальної агресії, політичні та геополітичні прояви насильства спрямовані на силове знищення як приватних, так і загальних форм суспільної культурної та освітньої ідентичності. Агресивні «стратегії сили» мають мету знищення соціоосвітних умов існування спільноти та на пряме керування їх загальним життям через педагогічні та психологічні впливи на молодь.

 • Діяльнісний підхід є одним із методичних підходів, на яких базується більшість сучасних технологій та систем навчання. Його мета – розвиток особистості як суб’єкта життєдіяльності. Це означає систематичне виконання таких дій у навчанні: ставити цілі, планувати їх досягнення, організовувати і контролювати процес розв’язання задач, оцінювати результати та відповідати за них, рефлексувати. Основним елементом навчання є розв’язування задач, завдань, оволодіння різними видами діяльності дослідницької, науково-дослідної, творчої та ін.

 • АЛГЕБРАНЫҢ КЕЙБІР ЕСЕПТЕРІН ШЫҒАРУДА ВЕКТОРДЫ ҚОЛДАНУ

    Перизат Құдайберген, Мұқай Аяулым (Талдыкорган, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Қазіргі заманғы математикалық ұғымда «вектор» іргелі ұғымдардың бірі болып табылады [1, 103 б.]. Бұл тұжырымдаманың дамуы оны математика, информатика, механика, сондай-ақ техниканың әртүрлі салаларында кеңінен қолданудың арқасында болды.

 • «ИРРАЦИОНАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУДІҢ ЕРЕКШЕ ТӘСІЛДЕРІ»

    Альбина Сулейменова (Талдықорған, Қазақстан) |    Скачать статью |  Link

  Күрде‬‬лі теңдеулер‬ді шешу‬ді бастамас бұр‬ын білімгерлер қарапайым иррационал теңдеулер‬ді шешу‬ді үйренуі керек. Қарапайым иррационал теңдеулер‬ дегеніміз...