ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ У СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

  Тетяна Луженецька (Вінниця, Україна) |    Скачать статью

Методи кількісного аналізу рішень по праву відносяться до найбільш складних розділів менеджменту. Математичний апарат дозволяє моделювати та обґрунтовувати прогнози розвитку ситуації, формувати систему цілей, будувати в відповідності з цим поточні та перспективні виробничі плани, оптимізують забезпечення планів необхідними ресурсами, аналізують стійкість прийнятих рішень в ситуації невизначеності і ризику, розробляють, приймають і реалізовують найбільш ефективні управлінські рішення.