ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  Ярослава Шведова (Харків, Україна) |    Скачать статью

Проблема використання активних методів навчання особливо актуальна сьогодні, оскільки традиційні методи не завжди повною мірою сприяють створенню умов для активного самостійного набуття студентами загальнонаукових та професійних знань, навичок та вмінь, формування професійної мотивації. Доведено, що активізація пізнавальної діяльності, стимулювання навчання, зацікавленість студентів, підвищення ефективності освіти значною мірою залежить від методів навчання, які використовує викладач. Активні методи навчання, безумовно, із цієї точки зору є найбільш доцільними.