ЖАСТАРДЫ РУХАНИ –АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

  Ж. Қожаханова (Талдыкорган, Казахстан) |    Скачать статью

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында « жоғары білім берудің мақсаты - ... жеке тұлғаның сапалы жоғары білім алуға деген мүдделерін қанағаттандыру, әрбір адамға оқытудың мазмұнын, ... таңдауға кеңінен мүмкіндік беру» делінген. Осыған орай болашақ маманға кәсіби білім беру арқылы рухани-эстетикалық дамуындағы рөлін терең зерттеуді қажет етеді. Сондай қажеттіліктердің бірі – оқушыларға сыныптан тыс жұмыстарда эстетикалық тәрбие беру мүмкіндіктерін болашақ маманның игеруі.