НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ЗМІ НА СВІДОМІСТЬ ТА ВИХОВАННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

  Ольга Римарчук (Київ, Україна) |    Скачать статью

На сьогодні засоби масової інформації як складова, що негативно впливає на поведінку молоді набуває все більшої актуальності. Існує чимало й інших чинників, таких як: мікросередовище, економічна нестабільність, занепад моральних цінностей, що впливають на дітей та молодих людей та спонукають їх до вчинення протиправних дій. Проте, необмежений доступ до Інтернет мережі, використання мобільних телефонів під час занять негативно впливають на поведінку молодого покоління та призводять до відхилень у поведінці. На молодь, які здатні чинити протиправні дії, впливає ряд факторів. Під час негативного впливу на психіку відбувається як деформація мотиваційної сфери так і можливість відставання в психічному розвитку. Ціннісна система орієнтації та дотримання правових норм занепадають, що, в свою чергу, призводить до руйнування особистості вцілому. Виникають конфліктні ситуації, нездатність молодої особи пристосуватись до навколишнього середовища, як результат-соціальна дезадаптація. Під впливом засобів масової інформації, молодь часто об’єднується в неформальні групи, які взаємодіють на основі принципів, що суперечать встановленим суспільно-правовим нормам. Звісно, процес виховання відбувається в умовах сім’ї та освітніх закладах, проте, протиріччя між цими двома виховними інститутами існують та призводять до виникнення психологічних проблем. З точки зору психології, процес виховання характеризується стихійними впливами на молоде покоління. Сучасна молодь, яка перебуває в межах сучасного інформаційного простору, знаходиться під неконтрольованим впливом ЗМІ та мережі Інтернет. Ідеал особистості-гармонійно розвинена людина, яка на свідомому рівні розуміє та дотримується встановлених норм поведінки. Це особа, яка має чітко виражені життєві позиції, широкий світогляд, моральну переконаність. Особа, залежна від “всесвітнього павутиння”, навпаки, демонструє розлади у психічному розвитку, відхилення у поведінці та напад агресії.