Педагогічні умови формування професійної спрямованості майбутніх лікарів

  Катерина Добровольська, Світлана Мисловська (Вінниця, Україна) |    Скачать статью

На думку дослідників, професійна спрямованість майбутніх фахівців формується внаслідок впливу низки об’єктивних і суб’єктивних чинників: наявного освітньо-професійного простору; суб'єктивної системи очікувань і переваг, ідеальних образів професії; визнання індивіда значущими людьми як професіонала; професійної самопрезентації; професійних норм (цінностей) і атрибутів (лексикон, міфи, стереотипи, символи); емоційно-позитивного фону, на якому відбувалося отримання первинної інформації про професію; позитивне сприйняття себе як суб'єкта професійної діяльності; емоційно позитивне прийняття своєї приналежності до професійного співтовариства; успішного освоєння правил і норм професійної діяльності; міри відповідальності, яку індивід може взяти на себе; рівня особистісного розвитку; мотиваційної готовності до самореалізації на обраному професійному терені.