ШЛЮБ ТА ДІТОНАРОДЖЕННЯ: ПОГЛЯД ОЧИМА СТУДЕНТІВ

  Оксана Кучер, Юлія Шевчук (Київ, Україна) |    Скачать статью

В умовах сучасного суспільства питання створення шлюбу та народження дітей серед представників верхньої межі юнацького віку здається особливо актуальним. Інститут сім’ї вивчається у межах різних наукових дисциплін, але найбільше досліджується в психологічному та соціологічному аспекті. Психологічні аспекти шлюбу, сім’ї та дітонародження стали предметом вивчення багатьох науковців, як вітчизняних, так і зарубіжних. Серед них можна відзначити таких дослідників як К. Вітек, М. Джеймс, А. Волкова, С. Ковальов, В. Титаренко, В. Левкович, О. Зуськова, В. Сатир, Ю. Трофімов, В. Діденко, С. Козлова та багато інших. Таке велике авторське розмаїття і підтверджує неабиякий інтерес психологічної науки до цього явища.