ЛОГІЧНІ ПОМИЛКИ В МАТЕРІАЛАХ ПРЕСИ

  Оксана Януль (Київ, Україна) |    Скачать статью

У сучасному інформаційному суспільстві преса не втратила свою вагому роль джерела важливої інформації. Проте ця роль може бути легко знівельована, якщо матеріали друкованих ЗМІ не будуть інформативними, актуальними, достовірними. Провідною ознакою якісних пресових текстів є їх відповідність законам логічного мислення, адже саме вона забезпечує зрозумілість, точність, послідовність викладу, що у свою чергу сприяє адекватному сприйманню інформації читачем. Проблемам логічного аналізу тексту присвячували свої наукові праці В. І. Свинцов, В. І. Максимов, М. С. Тимошик, З. В. Партико та інші, але порушеннями логіки викладу в матеріалах преси займалися лише деякі науковці. Зокрема, варто згадати праці А. О. Капелюшного, К. М. Накорякової, С. І. Сметаніної. У нашій статті розглянуто актуальне питання логічних помилок у пресі та їх впливу на якість тексту як корисного джерела інформації для читача. Дотримання законів правильного мислення називають логічністю [1, с. 481]. З точки зору логіки поняття «правильність мислення» відноситься до будови думки, її форми. Саме перевірка правильності та істинності і є завданням логічного аналізу тексту.