ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО МАТЕМАТИЧНИХ ОЛІМПІАД

  Артур Божко (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Скачать статью

Олімпіада з математики – це не тільки перевірка навчальних досягнень учнів, а й пізнавальне, евристичне, інтелектуально-пошукове змагання школярів в творчому застосуванні знань, умінь, здібностей, компетенцій з розв’язування нестандартних задач і задач підвищеної складності. Підготовка до олімпіади з математики проводиться вчителем, який виступає «тьютором», «партнером», «наставником» і «тренером» обдарованих учнів і повинен володіти такими характеристиками: висока професійна компетентність і захопленість своєю справою; здатність до наукової і творчої діяльності; постійний розвиток власних інтелектуальних здібностей; загальна ерудованість; володіння сучасними педагогічними технологіями розвитку; високий рівень психологічної підготовки тощо.