ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА

  Марина Ксенофонтова, Юля Крючко (Суми, Україна) |    Скачать статью

Система контролю витрат виробництва за сучасних умов стає вирішальним моментом щодо впливу на результати діяльності підрозділів і господарства в цілому. У практиці діяльності підприємств різних галузей народного господарства є кілька методів планування та обліку витрат та пов’язаного з ним контролю витрат. В узагальненому вигляді особливості зазначених методів обліку і контролю витрат подано в табл. 1. Методи обліку і контролю витрат наведено у міру їх розробки та впровадження у виробництво [3]. Нормативний метод обліку витрат, який почали впроваджувати в СРСР в 30-ті роки, суттєво не відрізнявся від стандарт-кост з методологічного боку.