РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В ФОРМУВАННІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

  Ірина Кисельова (Київ, Україна) |    Скачать статью

Самостійна робота з іноземної мови - це вид навчальної діяльності, в процесі якої студенти самостійно під керівництвом викладача виконують різні завдання, проявляючи навички самоконтролю. Процеси глобалізації, інтеграції та інформатизації у сучасному світі викликають необхідність адаптації людини до сучасних умов, її вміння та готовність адекватно сприймати зміни, бути готовою змінюватись самій та самовдосконалюватись. За таких умов необхідно сприяти успішній професійній реалізації особистості, оновлюючи зміст, форми і методи навчання.