ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

  Людмила Товкач (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Скачать статью

Існує реальна потреба суспільства в інтенсивному розвитку інтелектуально-творчого потенціалу кожної людини. Школа має навчати кожного вихованця самостійно мислити, діяти в нестандартних умовах, розв’язувати найрізноманітніші проблеми. Формування цих якостей можливе лише при відповідній організації. Зважаючи на важливість творчості як виду діяльності в розвитку творчої особистості запроваджуються принципи творчого навчання. Упровадження принципу наочності в умовах творчої педагогічної системи зумовило потребу інтенсивного використання математичних моделей, графіків, таблиць, що наочно відображають дослідницькі процеси на високому науковому рівні. Важливою є педагогічна орієнтація для створення умов творчої діяльності на уроках математики, для дослідження і розуміння суперечностей явища бо будь-яких об’єктів. Іншими важливими принципами творчого навчання є принципи системності, систематичності, діяльного підходу в навчанні. Розглянемо концепцію розвитку творчого мислення, яка побудована на принципах інтеграції, індивідуалізації і диференціації, психологізації з використанням активних форм навчання, проблемних методів, діалогічних способів оволодіння інформацією; використанням цілісного інтелектуально-креативного потенціалу школярів.