ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  Альона Костунець ( Вінниця, Україна) |    Скачать статью

Підприємство – важлива частина сучасної економіки, яка створює умови для функціонування здорової конкуренції на ринку, а також постачає на ринок товари і послуги, цим самим задовольняє потреби споживачів. Діяльність сучасного сільськогосподарського підприємства ґрунтується на самостійній, систематичній, на власний ризик, діяльності по виробництву продукції і зайнятті торгівлею та має на меті отримання максимального прибутку. Функціонування сільськогосподарського підприємства перебуває у тісному зв’язку із ринковим середовищем. Тому підприємство знаходиться під впливом різноманітних зовнішніх чинників, оптимальне їх поєднання забезпечує підприємству одержання максимального прибутку. У нових умовах розвитку економіки, функціонування підприємств із різними формами власності необхідно шукати нові шляхи підвищення ефективності суспільного виробництва, а також уміло використовувати економічні методи управління сільськогосподарськими підприємствами.